Kadry, płace, rozliczenia ZUS

Biuro Rachunkowe BRB Wioleta Baron > Kadry, płace, rozliczenia ZUS

Sprawy pracownicze w firmie Kadry, płace, rozliczenia ZUS

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

Oferujemy Państwu:

 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników, w tym umowy cywilno-prawne
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie zaświadczeń, świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników
 • ewidencja i rozliczanie urlopów
 • ewidencja badań lekarskich i szkoleń BHP
 • sporządzanie listy płac, „pasków” i przelewów wynagrodzeń
 • naliczanie odpraw i ekwiwalentów
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • przygotowanie przelewów do urzędu skarbowego
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( Pit-11,Pit-8B,Pit-40)
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • miesięczne rozliczenia ZUS
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych
 • sporządzanie dokumentów RMUA
 • kontakty z urzędem skarbowym, ZUS i GUS w wyżej wymienionym zakresie